Agribusiness

Arta managerilor din sectorul agribusiness presupune o perpetuă căutare a echilibrului între cerere, pe de o parte, și costurile și condițiile de producție, depozitare și transport a produselor, pe de altă parte. Viziunea oricărui manager își poate atinge potențialul maxim de implementare doar cu sprijin juridic sistematic în relația cu partenerii comerciali și autorități, atât în perioadele de expansiune, cât și în perioadele cu turbulențe. Arta avocaților din sectorul agribusiness este aceea de a putea oferi managerilor soluții juridice rapide, eficiente și  simplu de implementat, precum și să asigure un scut protector companiei în situațiile critice survenite.

Portofoliul de clienți ai societății noastre include unii dintre cei mai mari producători și traderi din această piață, aceștia beneficiind de servicii complete de consultanță în problemele juridice ce țin de raporturile comerciale specifice acestei piețe, precum și de reprezentare în fața instanțelor de judecată, a organelor de executare silită, a organelor administrative sau chiar și a unităților de parchet, asigurând astfel servicii juridice complete pentru societățile din această ramură de activitate.

În activitatea de consultanță ne mândrim cu experiența dobândită de avocații noștri în redactarea tuturor tipurilor de contracte specifice domeniului, precum contractele de vânzare de cereale, semințe sau produse destinate exploatărilor agricole, precum și a actelor juridice și instrumentelor de garantare a executării obligațiilor născute din astfel de contracte. În egală măsură, menționăm experiența deținută de avocații societății în aspecte ce țin de protecția drepturilor de proprietate industrială asupra unor produse destinate exploatărilor agricole, precum și în aspectele ce țin autorizarea produselor destinate exploatărilor agricole.

Experiența avocaților noștri în disputele judiciare sau arbitrale specifice domeniului include deopotrivă litigii izvorâte din neexecutarea sau executarea defectuoasă a contractelor comerciale, dar și din activarea mecanismelor de garantare atât pe calea acțiunilor de drept comun, cât și prin garanții ipotecare sau personale, precum și prin utilizarea cu succes a instrumentelor cambiale.