Litigii / dispute

Experiența dobândită de către avocații asociați, Alin-Ioan Axente și Andrei Ștefănescu, în instanțele de judecată/instanțele arbitrale confirmă aria litigiilor drept piatra de temelie a societății noastre. 

Avocații noștri au reprezentat cu succes clienți în fața instanțelor judecătorești de toate gradele, inclusiv Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și în fața instanțelor arbitrale, atât române (CCIR, instanțe arbitrale sportive), precum și în fața instanțelor arbitrale internaționale (ICC, ICSID).

Practica noastră acoperă o gamă largă de litigii, provenind în principal din următoarele sectoare de activitate: insolvență și executarea silită a titlurilor executorii, contencios administrativ și fiscal, drept societar, precum și dispute comerciale, imobiliare, construcții, turism, asigurări, bănci, sănătate, energie și resurse naturale.