Contencios administrativ

Contenciosul administrativ este unul dintre domeniile care încarcă printre cel mai mult viața instanțelor judecătorești iar avocații societății noastre nu au făcut excepție din a se angrena în cele mai complexe cauze de această natură.

Dată fiind amplitudinea problemelor juridice care se soluționează conform regulilor contenciosului administrativ, avocații societății noastre au fost solicitați în litigii având ca obiect anularea unor acte administrativ emise de autorități locale în materia dreptului urbanismului și a construcțiilor, anularea unor acte administrative privitoare la drepturile și libertățile persoanei, acțiuni în emiterea unor acte administrative sau efectuarea unor operațiuni administrative sau probleme ce țin de desfășurarea unor proceduri speciale în materia dreptului energiei și a resurselor naturale.

Se impune a se menționa că avocații noștri au oferit asistență și consultanță juridică și în aspecte ce țin de autorizare și avizare administrativă, mai ales în ceea ce privește autorizarea unor produse cu regim special ori autorizarea desfășurării unor activități reglementate de legi speciale.