Drept imobiliar

Oferim o gamă largă de servicii de consultanță în domeniul tranzacțiilor imobiliare, due diligence în achizițiile imobiliare, asistență la negocierea și încheierea contractelor de antrepriză și a contractelor de închiriere pentru imobile cu destinație locativă, industrială, comercială sau administrativă.

De asemenea, societatea noastră a reprezentat cu succes clienții în numeroase litigii având ca obiect revendicări imobiliare, vicii ascunse ale clădirilor, legile fondului funciar, carte funciară, anularea autorizațiilor de construire sau executarea contractelor de antrepriză.