Executare silită

Avocații noștri au dobândit o vastă experiență în materia executării silite sub toate valențele acesteia, inclusiv:

  • În materie cambială, în aspecte ce țin de executarea debitorului principal ori a avaliștilor, în probleme ce țin de natura juridică a contestațiilor promovate în aceste situații, regresul avalistului față de debitorul principal ori corecta interpretare a excepțiunilor cambiale;
  • În materie succesorală, în situațiile generate de deschiderea moștenirii, atât anterior formulării cererii de executare silită, cât și pe parcursul derulării procedurii execuționale, în cadrul unor spețe cu pronunțate elemente de extraneitate;
  • În materia acțiunii ipotecare, în situațiile referitoare la modificarea cursului prescripției extinctive în raport cu derularea unei proceduri de insolvență împotriva debitorului principal, precum și în ipoteza concursului mai multor ipoteci ori a actelor execuționale prin care alți creditori doreau să eludeze garanția creditorului ipotecar;
  • În materia popririi executorii,  în ipotezele în care concursul dintre normele generale și normele speciale creează impedimente la executare;
  • În alte proceduri execuționale ce implicau o cunoaștere aprofundată a normelor din alte materii de drept, cum ar fi executări asupra unor sume derivând din vânzarea de certificate verzi, sechestrarea și executarea părților sociale ori sechestrarea și executarea de recolte.