Andrei Ștefănescu

Partener fondator

Andrei Ștefănescu este avocat în cadrul Baroului București din anul 2013, devenind un reper în practica litigiilor comerciale. Spiritul antreprenorial și înțelegerea profundă a activității economice sunt un corolar neprețuit al formării profesionale desăvârșite atât în practica avocaturii de litigii, cât și a consultanței juridice. Aceste atribute  îl recomandă pe dl. Ștefănescu să devină sfătuitorul pe care și l-ar dori orice manager atât în activitatea curentă a întreprinderii, cât și pentru identificarea pragmatică a soluțiilor de rezolvare a disputelor pe cale judiciară sau extrajudiciară. Viziunea integratoare a fenomenului economic este completată de profunda înțelegere a relațiilor mediului privat cu autoritățile publice, atât din perspectiva legislației fiscale, cât și în diversele componente de reglementare sectorială sau în diferendele care sunt supuse controlului instanțelor de contencios administrativ și fiscal.

Expertizå

  • Drept Comercial
  • Executare silită
  • Insolvență
  • Contencios Administrativ

Educa†ie

  • Master Dreptul afacerilor – Facultatea de Drept, Universitatea București (2017-2018)
  • Studii licență – Facultatea de Drept, Universitatea București (2009-2013)

CONTACT